Положення про сертифікацію рієлторів

Визначення термінів

Рієлтор – фізична особа, яка в установленому АФНУ порядку отримала сертифікат на здійснення рієлторської діяльності і професійно займається цією діяльністю.

Рієлторська діяльність (здійснення операцій з нерухомим майном) – це підприємницька діяльність, до якої належать: торгівля нерухомим майном; продаж нерухомого майна з прилюдних торгів; посередницька діяльність, пов’язана з нерухомим майном; інформаційно-консультативна діяльність, пов’язана з нерухомим майном.

Сертифікат – документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність фахівця здійснювати операції з об’єктами нерухомого майна.

Орган сертифікації

1.1. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) рієлторів здійснюється Комісією по сертифікації, утвореною Радою Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (надалі –”Асоціація”). До складу Комісії, за рішенням Ради АФНУ, додатково можуть входити представники державних установ та громадських організацій.

1.2. Очолює Комісію Президент Асоціації, який організує її діяльність і підписує протоколи засідань.

Право на одержання сертифікатів

2.1. Право на одержання сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності на території України мають фізичні особи – члени АФНУ, які досягли 18-річного віку, мають вищу освіту, пройшли навчання та успішно склали кваліфікаційний іспит за програмою розробленою Асоціацією і затвердженою Фондом державного майна України та додержуються Кодексу етики члена Асоціації, не мають заборгованості по членським внескам до АФНУ. Право на одержання сертифікатів без складання кваліфікаційних іспитів мають фахівці, які одержали диплом про вищу освіту за фахом.